โครงการของเรา


โครงการ : งานก่อสร้างทั่วไป

สีอีพ็อกซี่ และ พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส (FRP)

โครงการ : ติดตั้งโครงสร้างสายการผลิต

โครงการ : ต่อเติมอาคารโรงงาน

โครงการ : ติดตั้งถังเก็บสารเคมีที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยอง