บริการของเรา งานด้านวิศวกรรม ครบวงจร


บริษัท ศรัทธา เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบ 3D รวมถึงงานต่อเติมตัวอาคาร และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างทุกระบบทุกขนาด มีพนักงานรองรับงานทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ออกแบบ


เรารับออกแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบ ออกแบบผลิตติดตั้ง ออกแบบแปลนภาพ 3D โครงสร้างอาคาร และโครงสร้างสายงานผลิตในโรงงาน

งานระบบเครื่องกล


งานติดตั้งเครื่องจักร งานย้ายเครื่องจักร ติดตั้งโครงสร้าง ติดตั้งหุ่นยนต์ช่วยในการผลิต ระบบท่อลมอุตสาหกรรม ระบบท่อดับเพลิง

ระบบไฟฟ้า


งานไฟฟ้ากำลังจ่ายเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบป้องกันอัคคีภัย และงานติดตั้งระบบ Lan

งานปรับปรุง และต่อเติมอาคาร


งานก่อสร้างอาคาร งานถนน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานปรับปรุงและต่อเติมทั่วไป